Jubileumbanner

Het jubileum van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) had natuurlijk reden voor uitgebreide viering moeten zijn! Het Corona-virus haalde echter een streep door onze plannen.

Afgelasting hele activiteitenprogramma in 2020

Het hing al een paar weken in de lucht, maar na de persconferentie van de regering op dinsdagavond 21 april werd het definitief: het programma met jubileumactiviteiten van Plaatselijk Belang Buitenpost wordt voor dit jaar afgelast. Er zijn twee uitzonderingen op dat besluit. De cultuurhistorische wandeltocht is klaar en kan in principe worden gelopen. Op pagina 9 kunt u er meer over lezen. De openingsactiviteit die erbij hoorde vervalt wel. En er is besloten om binnenkort met de verspreiding en verkoop van het jubileumboek te starten. Meer informatie hieronder.

De afgelasting van het feestprogramma gebeurt natuurlijk met grote spijt. De bestuursleden van PBB en de jubileum-werkgroepleden zijn bijna een jaar in touw geweest om een zo gevarieerd mogelijk programma voor te bereiden. Na de start van de coronaproblematiek in Nederland bleef er enige hoop dat de zomer of het najaar nog mogelijkheden zouden bieden. Met de blijvende onzekerheid omtrent het virus is nu besloten de knoop voor dit jaar door te hakken. Het bestuur houdt de optie open dat volgend jaar een aantal van de activiteiten alsnog plaats zullen vinden, maar daarover is nu nog niets zinnigs te zeggen of af te spreken. Voor nu bedankt het bestuur van Plaatselijk Belang iedereen hartelijk die bij het organisatiewerk actief is geweest! Het was een genoegen en wij hopen dat er een tweede kans komt.

Jubileumboek komende 2 weken voor (nieuwe) leden af te halen

De start van de distributie en verkoop van het jubileumboek van PBB had op de jubileumreünie van 21 maart plaats zullen vinden. De afgelasting door de coronacrisis gooide roet in het eten. Bij gebrek aan een spoedig alternatief kan het boek de komende twee weken door PBBleden en hen die in de winkel lid willen worden van PBB gratis afgehaald worden in de voormalige Fietstrend-winkel in de Kerkstraat (tussen Haarzaak en It Twaspan).

Van 30 april tot 12 mei is de ‘winkel’ open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Alle voorzorgsmaatregelen in verband met corona worden in acht genomen. Nieuwe leden kunnen in de winkel hun adresgegevens én bankrekeningnummer voor automatische contributie-afschrijving (€ 5,- per jaar) invullen en ontvangen het boek dan ook gratis. Na 12 mei is het boek alleen te koop bij The Read Shop aan het Nijensteinplein voor € 15,-. The ReadShop gaat boeken ook op bestelling verzenden, met een meerprijs voor de verzendkosten.

Niet afgehaalde boeken zullen op een later moment de weg naar de nieuwe eigenaren moeten vinden.

Zodra er meer informatie is over een herkansing
van onze jubileumactiviteiten kunt u er hier over lezen!

Voor de projecten klik op:

 

Het programma als PDF  - klik voor download