Het jubileumboek 'Buitenpost, een goede gelegenheid'

omslag jubileumboek 1995 De voorbereidingen voor het jubileumboek zijn nu in de laatste fase en we kunnen nu wat meer vertellen over de inhoud van het boek. Het nieuwe boek dat onder de titel ‘Buitenpost, een goede gelegenheid’ zal verschijnen is overigens niet het eerste jubileumboek van PBB. In 1995 werd het boek ‘Buitenpost, Halfweg tussen Ús Mem en Het Peerd fan Ome Loeks’ bij het 75-jarig jubileum van PBB uitgegeven. Hierin behandelden een achttal plaatselijke amateur-historici een aantal aspecten van de plaatselijke historie. Het boek werd in grijstinten gedrukt en had een beperkt aantal zwart-wit afbeeldingen. Het bleef lang verkrijgbaar maar raakte in de laatste jaren helemaal uitverkocht. Een herdruk komt er niet, maar het boek zal aan het eind van dit jaar als e-book verkrijgbaar worden.

In de afgelopen vijfentwintig jaar is het nodige aan geschiedschrijving over Buitenpost toegevoegd. De artikelreeksen in de Kollumer Courant van Dirk Wildeboer mogen daarin genoemd worden. Ook in dorpsblad De Binnenste Buiten werd door hem en anderen regelmatig over historische zaken gepubliceerd. Deze en andere bronnen maakten het mogelijk om een nieuw boek samen te stellen. Het honderdjarig jubileum is natuurlijk een uitstekende gelegenheid (de deelse reden van de titel) om dit ook te gaan doen. De opzet was echter niet om het oude boek met wat aanpassingen opnieuw uit te geven. Het is meer een aanvulling op het oude jubileumboek en daarnaast een op zichzelf staand en compleet werk.

omslag nieuw jubileumboek De aanvullingen bestaan uit diverse onderwerpen. Zo is er in het nieuwe boek een beschrijving van het ontstaan van Buitenpost vanaf het jaar 1000 met daarbij een tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen in het dorp. Wat in het vorige jubileumboek ontbrak en wel in het nieuwe boek te vinden zal zijn, is een historisch overzicht van de 100 jaren vereniging Plaatselijk Belang Buitenpost. Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de sportverenigingen, de cultuur in het dorp en feestelijke momenten. In twee hoofdstukken is er aandacht voor de bijzondere bouwwerken die het dorp gesierd hebben en wat er nu aan gebouwen, kunstwerken en monumenten in het straatbeeld aanwezig is. Een opmerkelijk hoofdstuk wordt gevormd door een beschrijving van de natuurlijke omgeving van Buitenpost door natuurkenner en columnist van De Binnenste Buiten Gertie Papenburg. De hoofdstukken onderwijs en kerkelijk leven kwamen ook in het eerste jubileumboek voor. Maar veel is er ondertussen veranderd en die informatie is in ‘Buitenpost, een goede gelegenheid’ bijgewerkt. Het boek wordt gecompleteerd door een verzameling van meer dan 100 foto’s en kaarten op groot formaat vanaf 1910 tot nu. Een aantal van deze foto’s verschijnen nu voor het eerst in druk.

Als het om het maken van boeken gaat is tegenwoordig heel wat meer mogelijk dan 25 jaar geleden. Vandaar dat dit nieuwe jubileumboek volledig in kleur en in een oplage van 1250 exemplaren gedrukt zal worden. Het verschijnt gebonden met een harde kaft. PBB heeft de afgelopen jaren gespaard om de uitgave van dit boek mogelijk te maken. Het zal daarom gratis aan al haar leden worden verstrekt! Ook nieuwe leden zullen in het jubileumjaar het boek als welkomstgeschenk kado krijgen. Verder zal het boek in de boekhandel te koop zijn, de definitieve verkoopprijs moet nog worden vastgesteld.

Heeft u interesse in het boek, geef dit nu al aan op:

pbbuitenpost@gmail.com

U kunt ook een briefje met uw naam en adres en het ‘opschrift reservering jubileumboek’ in de Binnenste Buiten-brievenbus bij De Readshop deponeren. Het boek zal dan voor u worden gereserveerd.