Jubileumbanner

Cultuur-historische wandeltocht op 21 augustus

foto wandeltocht Op vrijdag 21 augustus 2020 wordt een kultuur-historyske rintocht, of voor de niet-Friezen onder ons, een cultuur-historische wandeltocht georganiseerd. Daarbij kunnen diverse locaties worden aangedaan, die van oudsher belangrijk of interessant waren voor ons dorp. Hierbij kan aan het station, het gemeentehuis of de Mariakerk worden gedacht, maar ook particuliere woonhuizen, waar ooit bekende Buitenposters woonden.

De lengte van de rintocht is ongeveer 4 kilometer. Het is een rintocht, het is dus niet de bedoeling dat de wandelaars de gebouwen binnengaan; dat kan alleen wanneer daar toestemming voor wordt gegeven. Bij sommige cultureel-historische interessante gebouwen zal een verteller een korte uitleg geven en eventuele vragen beantwoorden.

De start is in het gebouw van It Koartling en iedereen krijgt een beschrijving mee van de route. Er kan ook gekozen worden voor de Izi-wandelapp Buitenpost, te downloaden op de mobiele telefoon. Dan kan men al wandelend, via het gesproken woord, kennis nemen van de bezienswaardigheden. Ook worden er bordjes geplaatst die blijvend zijn zodat, wanneer men op 21 augustus is verhinderd, de tocht op een later tijdstip kan lopen.

Wandelen behoort tot de meest gezonde sporten en het Plaatselijk Belang vindt het ook belangrijk dat de schooljeugd aan de rintocht deelneemt. Met de scholen zijn afspraken gemaakt om de leerlingen, die mee willen doen, de tocht te laten lopen. Het Plaatselijk Belang hoopt dat de tocht een succes mag worden en dat men volop geniet van de wandeling.