Plaatselijk Belang Buitenpost gaat op verzoek van de gemeente Achtkarspelen meewerken aan het aanpakken van het zwerfafval in het eigen dorp. Daartoe zoekt PBB verenigingen die vijf maal per jaar, met inzet van de eigen leden het hele dorp van ergerlijk zwerfvuil willen zuiveren. Hiermee kan een behoorlijke vergoeding worden verdiend die ten goede kan komen aan de verenigingskas. Bent u als vereniging nog niet benaderd, reageer dan snel, zodat u wellicht dit jaar nog mee kunt doen!

zwerfvuil

De verpakkingen-industrie, de rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten hebben afspraken gemaakt over het voorkomen van zwerfafval. Eén van de resultaten van die afspraken is dat er een vergoeding aan gemeenten wordt verstrekt voor de extra aanpak van zwerfafval. In wezen is het een vergoeding van de verpakkingen-industrie voor het probleem dat zij ook zien, namelijk dat veel zwerfafval uit verpakkingen bestaat (zakjes, blikjes etc.). Achtkarspelen heeft besloten de vergoeding in te zetten in samenwerking met de Plaatselijke Belangen (PB) in de gemeente. De PB’s kunnen afspraken maken met de gemeente over het opruimen van zwerfafval. De meeste PB’s in Achtkarspelen doen dit door clubs of verenigingen in te zetten bij het opruimen en de vergoeding dan ook aan deze clubs te verstrekken. De clubs kunnen zo een aardig zakcentje verdienen. De vergoeding is gebaseerd op het aantal inwoners en voor een groot dorp als Buitenpost is het dus zeker de moeite waard. Afhankelijk van uiteindelijke werkwijze kan dit een vereniging zomaar honderden euro’s per opruimactie opleveren. De gemeente zorgt voor zaken zoals hesjes en prikkers en dergelijke, maar dat is mee afhankelijk van de wens van het dorp. Ook het afvoeren van het afval wordt in overleg tussen gemeente, PBB en deelnemende verenigingen bepaald.

Voorwaarden

De werkzaamheden moeten gebeuren door (of onder begeleiding van) een persoon van 18 jaar of ouder. Ook hierbij geldt dat Plaatselijk Belangen of clubs dit natuurlijk ook zelf mogen bepalen. Wanneer zij bijvoorbeeld alleen mensen van boven de 18 jaar willen inzetten is dat prima. De werkzaamheden vinden gewoon in de openbare ruimte plaats, daar waar normaal kan worden gelopen of men zich veilig kan begeven. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er langs drukke (provinciale) wegen wordt gezocht. De gemeente heeft, niet speciaal hiervoor maar in het algemeen, de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten. Hiermee zijn alle vrijwilligers in één keer verzekerd. Er hoeft voor deze verzekering niet een aparte registratie of aanmelding plaats te vinden. Er worden wel afspraken gemaakt over een terugkoppeling naar de gemeente omdat de vergoeding naar het Rijk toe verantwoord moet worden. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld graag weten hoeveel afval er is ingezameld en waar dat (in hoofdlijnen) uit bestond.

PBB is tussenpersoon èn bepaler

Wat betreft het hele project, de gemeente is de opdrachtgever maar zij geeft vooral kaders aan. Plaatselijk Belang is tussenpersoon en ze heeft een grote vrijheid om te bepalen hoe zij de aanpak van zwerfvuil vorm wil geven. Plaatselijk Belang zorgt voor vastlegging van afspraken met deelnemende verenigingen en doet de financiële afhandeling. Plaatselijk Belang Buitenpost steunt deze opruimactie van harte en hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van het zwerfvuilprobleem. Heeft u interesse in het project neem dan contact op met de penningmeester van Plaatselijk Belang: Herman Bergervoet, e-mail: hbergervoet@icloud.com

(dit artikel werd geplaatst op 1 februari 2017)