Let op de sluitingsdata!

Planning 2017

maand sluitingsdatum verschijningsdatum
januari maandag 23 januari maandag 30 januari
februari maandag 20 februari maandag 27 februari
maart maandag 20 maart maandag 27 maart
april maandag 19 april maandag 24 april
mei maandag 22 mei maandag 29 mei
juni maandag 19 juni maandag 26 juni
augustus maandag 21 augustus maandag 28 augustus
september maandag 18 september maandag 25 september
oktober maandag 23 oktober maandag 30 oktober
november maandag 20 november maandag 27 november
december maandag 11 december maandag 18 december

Bezorgingsinfo en abonnement:

  • Bezorging van De Binnenste Buiten vindt, in principe, binnen 2 dagen na de verschijningsdatum op alle woonadressen binnen de dorpsgrenzen van Buitenpost plaats.
  • Adressen met NEE - NEE stickers vallen buiten de bezorging. Het is voor de bewoners van deze adressen wel mogelijk een 'Ja, wel de Binnenste Buiten' sticker te gebruiken zodat 'De Binnenste Buiten' niettemin bezorgd wordt. Deze sticker is verkrijgbaar bij Plaatselijk Belang Buitenpost.
  • Exemplaren kunnen ook (in beperkte mate) afgehaald worden bij de bibliotheek aan de Kerkstraat, The Readshop aan het Nijensteinplein en It Koartling aan de Schoolstraat.
  • Belangstellenden kunnen ook, middels een abonnement, een exemplaar per KPN-post bezorgd krijgen.

Voor vragen en klachten over de bezorging en het abonnement kunt u contact opnemen met:
Piet Pettinga, telefoon: 0511 540014 - mobiel: 06 12325671
of per e-mail: p.pettinga8@chello.nl