Onze fotograaf Hielke Boorsma maakt veel foto's van gebeurtenissen en evenementen die in Buitenpost plaatsvinden. Sommige ervan worden in ons dorpsblad De Binnenste Buiten geplaatst, de talrijke andere plaatjes kunt u op zijn Flickr-pagina vinden. Klik hier om deze te bezoeken.

In de toekomst kunt u ook foto's die door anderen gemaakt zijn op deze pagina terugvinden. Hierbij gaat het in ieder geval om de schoolfoto's die in de De Binnenste Buiten zijn geplaatst. Maar het kan ook om andere foto's gaan uit de diverse rubrieken. Indien het origineel in kleur is verschijnen ze zo ook hier en in vrij hoge resolutie.


schoolfoto cls Kuipersweg 1952-1953

(Klik op de foto voor een vergroting!)

GBS De Fontein, groep 3 en 4 in 1993
Alle rijen van links af, achterste rij: Corien Huisman, Jolanda Driebergen, juf Sylvia Jacobi- Riepema, Gerben Beerda; middelste rij: Arjan Merkus, Ruben Klapwijk, Arne Henstra, Taede de Jonge, Leonie Feenstra, Arnold Talstra, Johanna van den Dool, Margreet van Dijk, Maartje Leguijt; voorste rij: Arno Antuma, Hidde Blom, Ronald Wielstra, Erik Hoekstra, Cor Vellema;
Deze foto werd aangeleverd door Jan P. Klapwijk, met onze hartelijke dank daarvoor.


schoolfoto cls Kuipersweg 1952-1953

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Cls aan de Kuipersweg 1952-1953
Van links af, bovenste rij: Wiebe Westra, Jaap de Vries, Sjouke Kazemier, Jan Kloosterman, Jan Boersma, Gerrit Noordhof, Jan de Vries, Tjerk Hamstra, Sietse Pilat, Minder Kazemier; tweede rij: Marijke Walsweer, Gretha van der Veen, meester Beerda, Egbert Boorsma, Sietze Dijkstra, Rijmond Vopinga, Nanning Bulthuis, Gerrit Vlasma, Eerde Koopmans, Simon Miedema, Hielke Hamstra, Karst Visser; Derde rij: Joke Poelman, Tjiske Kloostra, Fokje Vlieg, Hikkie Nienhuis, Tietje Bosma, Hennie Evenhuis, Eelkje Elzinga, Auke de Haan, Klaske Reitsma, Hielkje de Meer, Bennie de Vries, Klaas Dijkstra, Ernst Hoekstra; onderste rij: Hennie Molenaar, Folkert Bijker, Piet Eekhof, Eelke van der Meer, Piet Jongsma, Lijkele Hofstede, Seth Elzinga, Feikje Rispens, Stienke Hoekstra.
Deze foto werd aangeleverd door Sietse Pilat, West 82, 9285WD Buitenpost, met onze hartelijke dank.


schoolfoto1991 groep 8 cls De Flambouw

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Cls de Flambouw in 1991, groep 8 (klas 6)
Van links af, onderste rij: Jan van der West, Johannes Dupon, Binne Anne Hovinga, Jan Menno Rozendal, Wiep Papenburg, Ipe Mulder, Merijn de Boer, Ciska Roorda; tweede rij: Sietse van Dijken, Eelco Hofman, Aat de Jonge, Raymond Vorswijk, Jacob Bremer, Boukje Brouwer, Gerard Tiemersma, Lisette Gerlsma; Derde rij: Max Frenkel, Durk van der Meer, Johannes Bremer, Reinder Attema, Hermine Rutter, Dinie van der Velde, Martine van der Bij, Tetsje Kloosterman, Marije Harmsma, juf Akkerman; bovenste rij: meester Keizer, Guido Steringa, Ellen de Haan, Lysbeth Kampen, Claudia Boonstra, Petra Geertsma, Anneke Bloemhof, Gerben Stallinga, Tijs Berends.
Deze foto werd aangeleverd door Max Frenkel, met onze hartelijke dank.


schoolfoto1989 klas 5 Mienskip

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Obs De Mienskip, groep 4 of 5 in 1989
alle rijen van links af, onderste rij:
Ariane de Jong, Jeroen Oomens, Gerben Luiken, Sigrid de Vries, Nienke Dijkstra, Marcus de Wind, Guus Sannes, Jan Willem Hofstra, Allard Zijlstra, Pascal Gerritsma, Richtsje Dijkstra, Ivan Metzlar; tweede rij: Grytsje Ant de Boer, Marieke de Boer, Hiske van der Laaken, Joyce Muizer, Berber Stellema, Abe Bolling, Raymond van Slageren, Tjitse Schurer, Froukje Hoekstra, André Giezen, Robert Jan Propsma, Romke van de Veen, Ilona Slingerland, Hilda Slingerland, Spencer Sletering; bovenste rij: meester Jacob Dopstra, Dineke van der Wal, Natasja de Meer, Reimer de Vries, Olaf Noordbruis.
Deze foto werd aangeleverd door André en Joyce van der Laaken, met onze hartelijke dank.