Onze fotograaf Hielke Boorsma maakt veel foto's van gebeurtenissen en evenementen die in Buitenpost plaatsvinden. Sommige ervan worden in ons dorpsblad De Binnenste Buiten geplaatst, de talrijke andere plaatjes kunt u op zijn Flickr-pagina vinden. Klik hier om deze te bezoeken.

In de toekomst kunt u ook foto's die door anderen gemaakt zijn op deze pagina terugvinden. Hierbij gaat het in ieder geval om de schoolfoto's die in de De Binnenste Buiten zijn geplaatst. Maar het kan ook om andere foto's gaan uit de diverse rubrieken. Indien het origineel in kleur is verschijnen ze zo ook hier en in vrij hoge resolutie.


schoolfoto1979-1980 klas 6 Fakkel

(Klik op de foto voor een vergroting!)

chr. school 'de Fakkel' klas 6 schooljaar 1979-1980
Alle rijen van links af, achterste rij, staand: Marco Berger, Reinder Wijmenga, Willem Jan Ausma, juf Bergsma, Tammo Bijmolt, Wietze Gerrit Wijma, Alie Hamersma, meester Schipper, Elsje de Graaf, Gretha van der Wal, Klaas Volders; 2e rij: Anco Ytsma, Sytze Zandberg, Ulco de Boer, Sigrid Visser, Sija Tol, Joanne Schippers, Elizabeth Poortinga; 3e rij: Albert van Wieren, Laurens de Jong, Ernest van Tellegen, Aafke de Haan, Tineke van der West en Michiel Slobben.
(deze foto is aangeleverd door Willem-Jan Ausma)


5e klas Christelijke Lagere School 1962-1963 (destijds aan de Kuipersweg)

(Klik op de foto voor een vergroting!)

5e klas Christelijke Lagere School 1962-1963 (destijds aan de Kuipersweg)
Alle rijen van links af, achterste rij: Ybele Hamstra, Cornelis Kuipers, Rudolf van der Berg, Alle Hoekstra, Anne Nicolai, Pieter van der Meer, Gooitzen Veenstra, Harm Zijlstra, Thijs van der Wal, Pieter Postma, meester Annema; 2e rij: Annie Huisman, Jitske Hoekstra, Willy Westra, Ida Renkema, Riek Schregardus, Tabienka Kamstra, Alie Kamstra, Truus Dijkstra en Tine Wiersma; 3e rij: Annie de Haan, Tine Renkema, Grietje Velting, Ankie Zijlstra, Geertje de Boer, Sietske Bloemhof, meester Beerda, Fetje Nicolai; voorste rij: Wiebe Bulthuis, Hielke Boorsma, Henk Zijlstra, Nico Nienhuis, Kees de Vries, Melle Veenstra, Karel Sterk en Jelle Pilat.
(deze foto is aangeleverd door Hielke Boorsma)