schaatsen Buitenposter Vaart 1930

foto van het schaatsen op de buitenposter vaart in de haven rond 1930

Vr 1917 werden de hardrijderijen op de schaats voor schoolkinderen en voor de burgerij gehouden op de Buitenposter vaart, waarvan u op deze foto (van 1930) een gedeelte ziet. Links nog een gedeelte van de hervormde kerk en het kerkhof, in het midden de houtloodsen van Durk Kuipers, die ook een houtzaagmolen exploiteerde; daarnaast het huisje van Bonne Groenveld, die de houtzaagmolen bediende en op de achtergrond de oude korenmolen van Joh. van Sloten. Het eind van de vaart was tevens de thuishaven van schipper Lykele Dijkstra, die eerst met een zeilschip, later met een motorboot, een vrachtdienst had op Leeuwarden. Rechts de schilderwerkplaats van Hart van der Meer, vroeger timmerwerkplaats van timmerman Zijlstra. De vaart is gedempt, de houtloodsen zijn verdwenen en de korenmolen is afgebroken. Ook het huisje van Groenveld bestaat niet meer en is vervangen door een moderne woning. Op de voorgrond staan van links naar rechts: Johannes Fennema, mevrouw Fennema-Kloezen, Jan Pol, Theo Roorda en Geertje Roorda. Verderop de jeugd bij het traditionele ijstentje. De ijsbaan, die in 1917 werd aangelegd, bevindt zich in het West van ons dorp. Het heeft goede verlichting, een geluidsinstallatie voor muziek en een opberghok met kleedgelegenheid en een afgesloten ruimte voor bestuur en keurmeesters. In 1973 werd de ijsbaan uitgebreid met een kinderijsbaan.