korenmolen ca 1935

de voormalige korenmolen
Al op een kaart van 1720 stond deze molen aangegeven. In 1961 verdween het laatste restant en daarmee heeft het bijna twee-en-een-halve eeuw het aanzien van ons dorp sterk bepaald. Op de hoek van de Molenstraat en Schepperstraat staat de molensteen van de graanpelmolen, die aan de plaats en het bestaan ervan herinnert.

(plaats: korenmolen, nu: hoek Schepperstraat-Molenstraat, datum: ongeveer 1935)