de bewaarschool in 1906

de bewaarschool in 1906

Foto onder: een foto van de bewaarschool van juffrouw Lutske van der Velde uit het jaar 1915. Helpsters waren Anna Spoelstra (links) en Corrie van der Meulen (rechts). De op deze groepsfoto voorkomende kleuters zijn op de onderste rij van links af: Jantje Rusticus, Harm Bulthuis, Zus Spaanstra, Sake Eskens, Pieter Bulthuis, Sietze de Haan, Jikke de Haan, Teunis de Bruin, Minke Dijkstra, Jitske Bruinsma, Piet Jeltema, Frederik Grassmid en Jaap Rusticus. Tweede rij: Albert Speerstra, Doetje Jeltema, Rika de Jong, Fokje Haagsma, onbekend, Anneke Tielenburg, Hinke Tuinman, Anneke Wegman, Thomas van Waarden, Anneke Quesenaer (Belgische vluchtelinge) en Grietje Zijlstra. Derde rij: Jan Adema, Douwe Dijkstra, Hendrik de Vries, Jacob Zijlstra, Klaas de Vries, Henny van der Meulen en Klaas Joustra. Deze bewaarschool was gevestigd in een gebouw aan de Kerkstraat. Het Nutsdepartement van Buitenpost was het lichaam dat deze school in stand hield. Hierin was tevens een tekenschool gevestigd, alsmede de Nutsbibliotheek. De tekenschool werd later verplaatst naar het Nutsgebouw aan de Kuipersweg, de Nutsbibliotheek ging later over in de openbare leeszaal, die in het Jeltingahuis werd ondergebracht.