Blauwverlaat

foto van blauwverlaat rond 1950

Blauwverlaat mag dan niet binnen de dorpsgrenzen van Buitenpost vallen, de brug van Blauwverlaat is altijd wel een belangrijk element in haar omgeving geweest, niet alleen voor het transport maar ook voor de recreatie. De brug op deze en volgende foto's werd in november 1939 in gebruik genomen. Ze was niet onomstreden want de aanwonenden hadden liever weer een lage brug gehad, maar de Provincie beschikte anders. De voorganger was overigens een draaibrug, die lange tijd in de 19e eeuw verpacht werd aan particulieren.

(datum: rond 1947 - plaats: brug Blauwverlaat, nu: voor het café Blauwverlaat - kijkrichting: west naar oost)