Herbrandastraat

foto van de bouwwijk/herbrandastraat rond 1930

Een kijkje op 'de bouwwijk' van west naar oost. Op de plek waar vroeger de state 'Herbranda' stond, werd direct na de eerste wereldoorlog deze woonwijk gebouwd. Het was één van de eerste projecten van de pas opgerichte Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Lang droeg het onofficieel de naam Bouwwyk (of Bouwyk) en dat werd in een gemeenteraadsvergadering van januari 1949 officieel bekrachtigd. In november 1959 werd op verzoek van de bewoners, bij raadsbesluit de naam veranderd in Herbrandastraat.

(datum: rond 1930 - plaats: bouwwijk, nu: Herbrandastraat, vanaf vlakbij ingang van de Singel - kijkrichting: west naar oost)