Herbrandastraat

bouwyk - Herbrandastraat

Helemaal links, waar alleen 'de kop' van boerderij 'Bouwyk' resteerde en de stallen waren afgebroken, staat nu appartemenentencomplex 'de Bouhof'. De huisjes achter de Bouwyk en aan de rechterkant van de straat waren het product van de nog jonge Stichting Woningbouw Achtkarspelen in jaren 1920-1922. Deze zijn allemaal in de jaren zeventig en tachtig vervangen voor nieuwbouw door dezelfde woningstichting.

(datum: rond 1931 - plaats: Bouwwijk, nu: oostelijk deel van de Herbrandastraat, vanaf de Voorstraat - kijkrichting: zuid naar noord)