Herbrandastraat
bouwyk - Herbrandastraat

Op 24 januari 1918 wist de pas opgerichte Stichting Woningbouw Achtkarspelen "bij publieke verkooping" eigenaresse te worden van de huizinge 'Bouwwijk' met 5 perceelen grond te Buitenpost voor f 9039,- Dit was het begin van haar werk in Buitenpost. Op de gemeenteraadsvergadering van 8 maart 1918 werd besloten fondsen "beschikbaar te stellen voor de bouw van 6 dubbele woningen en de vertimmeringen" aan de Bouwyk. Na de bijeenkomst van 9 september werd de bouw van een dubbel woonhuis aan de Bouwwijk gegund aan H.N. Strackstra voor f 10.720,-. Deze woningen staan op deze foto aan de rechterkant van de straat.

(datum: 1956 - plaats: bouwwijk, nu: oostelijk deel van de Herbrandastraat - kijkrichting: zuid naar noord)