Harmen Sijtstrastraat

foto van de Harmen Sijtstrastraat

Niet lang na de aanleg.

(datum: ? - plaats: Harmen Sytstrastraat, nu: vanaf Halbertsmastraat - kijkrichting: west naar oost)