Het bestuur bestaat per 7 april 2019 uit:

voorzitter: Marianne Rigter
secretaris: Johan Kootstra
penningmeester: André van der Laaken
algemeen bestuurslid: Theo Bakker
algemeen bestuurslid: Loes van Denderen
algemeen bestuurslid: Tilly Kuipers-Kamminga

Correspondentie voor PBB kunt u mailen naar de secretaris:

pbbuitenpost@gmail.com of via deze link

Voor zaken met betrekking tot de contributiebetaling,
vragen over de financiën van PBB of het leefbaarheidsfonds
kunt u mailen met onze penningmeester André van der Laaken op:

laaken25@live.nl of via deze link

Reguliere post kunt u sturen naar:

PBB
Postbus 30
9285ZV Buitenpost