Het bestuur bestaat per 1 oktober 2020 uit:

voorzitter: Loes van Denderen
vice-voorzitter: Tilly Kuipers-Kamminga
secretaris: Johan Kootstra
penningmeester: André van der Laaken
algemeen bestuurslid: Theo Bakker
algemeen bestuurslid: Ans van der Tempel

Correspondentie voor PBB kunt u mailen naar de secretaris:

pbbuitenpost@gmail.com of via deze link

Voor zaken met betrekking tot de contributiebetaling,
vragen over de financiën van PBB of het leefbaarheidsfonds
kunt u mailen met onze penningmeester André van der Laaken op:

laaken25@live.nl of via deze link

Reguliere post kunt u sturen naar:

PBB
Postbus 30
9285ZV Buitenpost